Puoluesterotypioita

Tweetasin 24. toukokuuta

Kaikki lähti siitä, että aloin pohtia miten käydä parempaa poliittista keskustelua. Nykyinen keskustelu on vain omien mielipiteiden agressiivista puolustamista, joten voisiko tehdä jotain muuta? Siitä luonnollisesti tuli mieleen väkivallaton vuorovaikutus ja aloin pohtia sitä tarkemmin. Kohdassa "Tarpeet" tajusin, että työttömyyskeskustelussa ei juurikaan ole keskusteltu työttömien näkemyksistä. Siitä tajusin, että Juhana Vartiaisen mielipiteet istuvat aika hyvin ihmiselle, joka on siirtynyt SDP:stä Kokoomukseen. Hänellä on edelleen "holhousyhteiskunnan" näkemys siitä, että asiantuntija on parempi päättämään asioistasi kuin sinä itse, mutta asiantuntija tuleekin oikeistolaisesta ETLA:sta.

Stereotyyppisestihän äärivasemmisto käy luokkasotaa, sosiaalidemokraatit kannattavat holhousyhteiiskuntaa, jossa yhteiskunta päättää asioistasi ja oikeisto uskoo vapaiden markkinoiden olevan ratkaisu kaikkeen.