Mitä toivon Vihreiden seuraavalta puheenjohtajalta? Alterialaista pornoa

Juhana Varitainen jakoi twitterissä linkin Panu Laturin blogiin "Mitä toivon Vihreiden seuravalta puheenjohtajalta", jossa näkyy hyvin perinteisten puolueiden ongelma. Niiden ideologiat syntyivät teollisessa vallankumouksessa eivätkä enää sovellu jälkiteollisen yhteiskunnan ongelmien ratkaisuun.

Siinä Panu Laturi on oikeassa, että Vihreiden ei kannata profiloitua vasemmistopuolueeksi, mutta se ei tarkoita, että Vihreiden kannattaisi profiloitua oikeistopuolueeksikaan. Kuten totesin, molemmat ajattelutavat ovat teollisen vallankumouksen peruja eikä niistä ole juurikaan hyötyä nykymaailmassa.

Oikeiston ideologian voisi tiivistää muotoon:"Miksi huolehtia köyhistä, kun talouskasvu nostaa niiden elintason moninkertaiseksi." Laturi käyttääkin suurimman osan kirjoituksestaan talouskasvun haikailuun. Valitettavasti todellisuudessa kaikki kasvu on rajallista. Tämä käyrä on peräisin lukion biologiasta ja siksi siinä puhutaan populaatiosta, mutta sama käyrä kuvaa mitä tahansa eksponentiaalista kasvua.
s-käyrä

Maapallolla olevat resurssit asettavat rajat talouskasvulle. Oli kyse sitten aineellisista tai aineettomista hyödykkeistä niitä pystytään tuottamaan ja kuluttamaan vain rajallinen määrä. Teollinen vallankumous nosti valtavasti ihmisten tuottavuutta heidän siirtyessä maataloudesta teollisuuteen. Tämä synnytti eksponentiaalisen talouskasvun. Nyt, s-käyrän yläpäässä, ei samanlainen kasvu enää synnykään yhtä helposti. Niinpä yhteiskunta ei enää voi rakentua talouskasvun varaan.

Hyvinvoinnin leikkaaminen talouskasvun luomiseksi on hölmöläisten peitonjatkamista. Mitä jos sadan euron leikkaaminen tuottaakin vain 98 euroa talouskasvua, joka puolestaan tuottaa 96 euroa hyvinvointia? Lopputuloksena on elintason lasku 4 eurolla.

Maailmassa on vielä yksi paikka, joka ei ole läpikäynyt teollista vallankumousta, Afrikka. Sen teollistuminen tuleekin olemaan seuraavina vuosikymmeninä maailmantalouden moottori. SEn jälkeen maapallolta on loppunut tila, minne talous voisi kasvaa.

Tämä kaikki pätee luonnollisesti vain, jos oletamme maapallon olevan suljettu systeemi. Seuraava askel on löytää maapallon ulkopuolista elämää ja alkaa käydä kauppaa niiden kanssa. Mistä pääsemmekin alterialaiseen pornoon. Alterialainen seksiteollisuus voi olla kooltaan hyvinkin monikymmenkertainen maapallon tämänhetkiseen bruttokansantutteeseen verrattuna. Siinä voi hyvinkin olla aluevaltaus, josta riittää kasvua moniksi vuosikymmeniksi.