Miksi Helsingin Sanomien puoluekone on huuhaata

Antero Vartia julkaisi tweetin, jonka mukaan hän on väärässä puolueessa.

Tähän johtopäätökseen oli päätynyt Helsingin Sanomien puoluekone. Kuten myöhemmin vastasin, tulokseen kannattanee suhtautua samalla vakavuudella kuin muihinkin Facebook-testeihin.

Syy tähän on yksinkertainen. Lopulta kyse on vain Helsingin Sanomien poliittisen toimituksen mielipiteestä, vaikka kyseinen mielipide on haettu tilastollisin menetelmin. Tämä on ilmeistä, jos hiukankin harrastaa aineistokritiikkiä.

Puoluekoneen kolme akselia (liberaali-konservatiivi,vasemmisto-oikeisto ja vihreys) perustuvat Helsingin Sanomien vaalikoneesta saadun aineiston analyysiin, mutta en ole nähnyt pohdintaa, miksi juuri kolme akselia ja juuri nämä akselit.

En voi olla vertaamatta asiaa perusväreihin, (joista kirjoitin aiemmin)[http://trollitehdas.fi/miten-naen-maailman/]. Syy siihen, että perusvärejä on kolme ja ne ovat mitkä ne ovat on se, että ihmisen värinäkö perustuu silmässä oleviin valon kolmea eri aallonpituutta aistiviin soluihin.

Täsmälleen samasta asiasta on kyse tässä. Voi tuntua erikoiselta, että vaalikoneen aineistosta löytyi perinteinen poliittinen nelikenttä lisättynä vihreydellä, mutta mitä muuta voi olettaa, jos vaalikoneen kysymykset käsittelevät perinteistä poliittista nelikenttää lisättynä ympäristökysymyksillä?

Minun ongelmani vaalikoneissa on, että en voi vastata rehellisesti, koska vastausvaihtoehdoista puuttuu "Mitä väliä?" ja "Se riippuu". Joko väittämät ovat niin yksityiskohtaisia, että niillä ei ole yleiselllä tasolla harjoitetun politiikan kanssa mitään tekemistä. Tai sitten ne ovat niin ylimalkaisia, että niihin on mahdotonta ottaa kantaa.

Niinpä yleensä päädyn pohtimaan mitä kyseisellä väittämällä "oikeasti" halutaan kysyä ja vastaan sen mukaan. Esimerkkinä käyn puoluekoneen väittämät läpi.

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • Vastaus: Mitä väliä?
 • "Oikea" väittämä: Lakien tulee kohdella ihmisiä tasavertaisesti

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • Vastaus: Se riippuu
 • "Oikea" väittämä: Pakolaisia on autettava.

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • Vastaus: Mitä väliä
 • "Oikea" väittämä: Olen autoritäärinen.

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • Vastaus: Mitä väliä
 • "Oikea" väittämä: Olen konservatiivi

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • Vastaus: Se riippuu
 • "Oikea" väite: Kaikki julkiset palvelut (ml. päätöksenteko, hallinto ja oikeuslaitos) tulisi ulkoistaa yksityisten yritysten tutettavaksi.

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • Vastaus: Se riippuu
 • "Oikea" väite: Leikkauksia, joissa ei ole mitään järkeä ei saa tehdä, vaikka se merkitsisi veronkorotuksia.

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • Vastaus: Se riippuu
 • "Oikea" väite: Johtajille on maksettava tulospalkkiomiljoonansa, vaikka tutkimusten mukaan siitä ei ole hyötyä, vaan pikemminkin haittaa.

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • Vastaus: Se riippuu
 • "Oikea" väite: Suomesta on tehtävä uusliberalistien märkä uni.

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • Vastaus: Se riippuu
 • "Oikea" väite: Firmojen pitäisi saada saastuttaa vapaasti.

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • Vastaus: Täysin samaa mieltä
 • "Oikea" väite: Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.