Maailman tulevaisuus

Tulevaisuuden ennustamisessa kannattaa katsoa mahdollisimman kauas. Osittain sen takia, että silloin ei enää ole paikalla todistamassa kuinka väärässä oli. Mutta osittain myös siksi, että se tasaa satunnaisten asioiden vaikutusta. Niinpä heitän kolme ennustusta, 100, 50 ja 20 vuoden päähän.

Sadan vuoden päästä ei käytetä fossiilisia polttoaineita

Se ei ole niin tarkkaa puhutaanko oikeasti sadasta vuodesta vai vuodesta 2100.
Aloitetaan tästä grafiikasta.
Maailman energiankulutus Fossiiliset polttoaineet muodostavat kolme ylintä käyrää ja yli 90% maailman energiankulutuksesta, joten ajatus niiden katoamisesta voi tuntua epäuskottavalta. Niitä vastaan on kuitenkin kolme tekijää: polttoainevarojen riittävyys, ilmastomuutos ja uusiutuvan energian kasvu.

Yhdysvaltain energiaministeriön EIA arvioi "varmojen" ns. 1P öljyvarojen määräksi 1726,685 miljardia tynnyriä. Kansainvälinen energiajärjestö on arvioinut öljyn kulutukseksi 93 miljoonaa tynnyriä päivässä. Yksinkertaisella jakolaskulla saadaan öljyvarojen riittävuudeksi 18566 päivää eli vajaat 51 vuotta.

Toki koko ajan löydetään lisää öljyvaroja, mutta niiden pitäisi kaksinkertaistua, jotta öljy riittäisi nykykulutuksella vuosisadan loppuun. Öljynkulutus on tosin kaksinkertaistunut viimeisen 50 vuoden aikana, joten nykysysteemillä se ehtii tällä vuosisadalla kaksinkertaistua kaksi kertaa eli nelinkertaistua. Öljyvaroja pitäisi siis olla kahdeksankertainen määrä, jotta niiden riittävyys taattaisiin.

Mikäli ilmastomuutos halutaan pysäyttää, suurin osa noista varoista pitäisi jättää käyttämättä. Vaikka poliittiset päätökset jäisivät tehottomiksi, fossiilisten polttoaineiden käyttö perustuu massiiviseen infrastruktuuriin, joka tulee kärsimään ilmastomuutoksesta. Esimerkiksi öljynjalostamot sijaitsevat usein öljysatamien vieressä rannikolla, joten merien nousu uhkaa niitä.

Uusiutuvaa energiaa käytetään mitättömän vähän, mutta se on selvästi eksponentiaalisella kasvu-uralla. Merkittävintä kuitenkin on, että se rajoittaa öljyn hinnan nousua. Öljyn hinnan noustessa muuttuu siirtyminen uusiutuvaan energiaan kannattavammaksi, mikä vähentää öljyn kysyntää. En tiedä onko tämä syynä siihen, että öljyn maailmanmarkkinahinta on noin 10 dollaria öljy-yhtiöiden tavoitehintaa matalampi.

50 vuoden päästä siirtolaisvirta Välimeren yli on kääntynyt

Parhaassa asemassa uusiutuvan energian käyttöön on Afrikka, koska se sijaitsee päiväntasaajan molemmin puolin ja saa siten runsaasti auringonsäteilyä. Lisäksi sillä on vähän olemassaolevaa fossiilisiin polttoaineisiin nojaavaa infrastruktuuria.

Afrikka ei myöskään ole läpikäynyt teollista vallankumousta, joten sillä on valtava kasvupotentiaali. Tämän raportin mukaan Afrikasta viedään 41 miljardin arvosta enemmän kuin mitä sinne tuodaan.

Afrikka tulee kehittymään lähivuosikymmeninä valtavasti, joka synnyttää vähintään yhtä hurjan talouskasvun kuin Kiinassa on tapahtunut. En ole ainut, joka on tätä mieltä. Niinpä tulevaisuudessa Euroopasta tullaan pyrkimään kohti mahdollisuuksien Afrikkaa.

20 vuoden päästä Yhdysvaltojen talous on romahtanut eikä se ole enää johtava talousmahti

Osasyy elintasokuilun kääntymiseen on se, että länsimainen talousjärjestelmä on romahduksen partaalla. Toiminnan kestämättömyys on ollut pitkään tiedossa, mutta 2008 osoitti, miten paha tilanne oli. Ammattilaiset ovat sitä mieltä, että länsimaisen talousjärjestelmän romahdus oli vain päivien päässä. Osittain kyse varmasti oli liioittelusta valtion saamiseksi pelastamaan sijoituspankit. Toinen tekijä varmasti on pankiirien rajoittunut näkökulma. Wall Streetille uhka saattoi olla todellinen, mutta kuinka vakava se oli muulle taloudelle on avoin kysymys.

Koska talouskriisin jälkeen entinen meno on jatkunut, tulee sama tilanne varmasti ennemmin tai myöhemmin vastaan. Voi olla, että seuraava laskusuhdanne tulee ennen kuin kupla on kasvanut tarpeeksi isoksi huojuttaakseen USAn taloutta. Mutta se vain siirtää väistämätöntä tulevaisuuteen.

Toki nämä ennustukset ovat aika lailla tehty Stetson-Harrison -menetelmällä eli vedetty hatusta. Itseasiassa luottamukseni ennustuksiini kasvaa, mitä kauempana tulevaisuudessa ne ovat. Niissä on myös etuna, että en itse ole paikalla todistamassa kuinka väärässä olin.